*** Тыйым салынған. Жіберуші қара тізімге енгізілді. ***